Effie

Versenyszabályzat 2018

Minden eredményes marketingkommunikációs aktivitás, megoldás nevezhető, legyen az teljes kampány vagy egy kampány részét képező egyszeri marketingtevékenység. Például: Vásárlói élmény, vírusmarketing, word of mouth (szájmarketing), direct mail (direkt marketing), PR, rádió, televízió stb. – bármilyen médiummal, valamint azok bármilyen kombinációjával, bármilyen munkával lehet nevezni, amely bemutatja, hogyan teljesültek az ügyfél célkitűzései. A nevezés során bizonyítékokkal kell alátámasztani, hogy a választott stratégia bevált, a megbízónak ígért eredmény teljesült.

A 2018-as Effie hatékonysági versenyen való részvételhez teljesülnie kell a következőknek:
A kampány/aktivitás Magyarországon futott 2017. január 1. és 2018. július 31. között *.
Azok a kampányok/aktivitások is nevezhetők, amelyek közzététele ugyan már korábban megkezdődött, de a fenti időszakban még tartott, és amelyek erre a fent megjelölt időszakra vonatkozó eredményeiket adatokkal is igazolni tudják.

 • A pályamű nem tartalmazhat 2018. július 31. utáni eredményt. A kampánynak/aktivitásnak a megadott időszak alatt kellett kifejtenie a hatását, és a bemutatott, bizonyított eredményeknek is ezen az időkereten belül kell maradniuk. A kampány/aktivitás bizonyos elemei előbb is bevezetésre kerülhettek és később is folytatódhattak, de a benyújtott anyagnak a megadott időtartamra nézve kell releváns adatokra épülnie. A zsűri a megadott időtartam alatt elért eredményeket fogja értékelni. (Megjegyzés: Ez esetben hasznos a megadott időtartam előtti/utáni háttérinformációk, adatok és eredmények rövid ismertetése is a pályaműben, ez segít a zsűrinek megérteni a kitűzött célok és a megadott időtartam alatt elért eredmények jelentőségét.)
 • Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amely Magyarországon hatályos törvényt, etikai normát vagy harmadik személy jogos érdekét sérti.
 • Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amelynek a kampány-leírásában szereplő termék / szolgáltatás bármely típusú marketing kommunikációjával kapcsolatban, a kampányidőszak első napját megelőző egy éven belül, valamint a kampányidőszak kezdete és a nevezési határidő között bármilyen jogerős jogi, vagy etikai elmarasztalás volt, illetve ilyen jellegű eljárást kezdeményeztek a kampány ellen. Jelen esetben „jogerősnek” tekintendő az etikai vétség miatt történt végleges elmarasztalás is, annak ellenére, hogy az ilyen ítéletet a Reklámetikai Kódex alapján szabják ki. A termék / szolgáltatás alatt a pályázatban szereplővel teljesen azonos terméket / szolgáltatást kell érteni. A tiltás nem terjeszthető ki az előállító cégre. Az elmarasztalást, illetve az jogi/etikai eljárás beindulását a nevező cégnek kell az eljárás megindulása után közvetlenül jeleznie, ellenkező esetben az Effie bizottságnak joga van kizárni a pályázót bármikor a versenyidőszak folyamán.
 • A pályázatokat magyar nyelven kell leadni (kivéve azokon a helyeken, ahol előírás az angol megnevezés), míg a csatolható kreatív anyagok lehetnek angol nyelvűek is.
 • Egy nevezés csak egy kampányt/aktivitást tartalmazhat.
 • A nevezési díjat a szervezők által kiállított számlán kell átutalni a feltüntetett számlaszámra a feltüntetett fizetési határidő betartásával! A nevezési díj határidőre történő befizetésének hiányában a nevezés érvénytelennek minősül.
 • Az Effie fenntartja a jogot a nevezett munkák másik kategóriába sorolására, a kategóriák felosztására, átfogalmazására, illetve adott esetben akár visszautasíthatja a nevezést.
 • A nevezési díjak visszatérítésére nincs mód.
 • A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől áll módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fenn semmilyen tartozásuk a Reklám Világszövetség Magyar Tagozata és/vagy a MAKSZ-szal szemben.
 • A nevezéseket csak a nevezési díj teljes és megfelelő határidőben történő befizetése mellett fogadjuk el.
 • A pályamű érvényes nevezéséhez minden szükséges pályázati részt be kell nyújtani elektronikus úton az Online Nevezési Rendszerben. Az online nevezést követően módosítás csak külön díjazás ellenében, az Effie szervezőinek megkeresésével lehetséges.
 • 2018. augusztus 16. csütörtök 12.00-ig bármikor feltöltheti a pályamunkát. A nevezési díj a benyújtás dátumától függően változik. A nevezést akkor tekintjük teljesnek, amikor hiánytalanul beérkezett a pályamű minden komponense, valamint a megfelelő összeg.
 • A 2018. augusztus 16. csütörtök után beérkező nevezések nem kerülnek feldolgozásra, így a versenyben sem vesznek részt.
A következő esetek kizárással, valamint a nevezési díj elvesztésével járhatnak:
 • Az adatok forrásai nincsenek megjelölve. A pályázati anyagban szereplő adatoknál, állításoknál, tényeknél stb. konkrét, ellenőrizhető forrás megjelölése kötelező. A forrásokat a lehető legpontosabban kell szerepeltetni, ahogy a kutatás típusát és a lefedett időszakot is. A források között ne sorolja fel ügynökségek nevét. Erre „Ügynökségi kutatásként” kell hivatkozni minden további releváns információval együtt. A forrásokat minden egyes adat vagy állítás mellett fel kell tüntetni. Az Effie szervezői fenntartják a jogot, hogy bármely forrás pontosságát és teljességét ellenőrizzék.
 • Ügynökségek neve/logójának szerepeltetése a nevezési dokumentációban vagy a kreatív anyagokban. Semmilyen ügynökség nevét ne jelölje meg a pályázati anyagban vagy a kreatív anyagokban! Ha a kutatási vagy egyéb adatok forrása egy ügynökség, használja az „ügynökségi kutatás” kifejezést.
 • Az eredmények vagy logók kreatív anyagban történő megjelenítése kizáráshoz vezethet. A feltöltendő kreatív anyag csupán azt a célt szolgálja, hogy bemutassa a kampány/aktivitás kreatív anyagát abban a formájában, ahogy az a piacon is szerepelt.
 • A nevezési szabályzatban és a nevezési dokumentációban megadott formai követelmények be nem tartása.

Nevezés több kategóriában
Egy kampányt/aktivitást több kategóriába is lehet nevezni. Külön nevezési dokumentációt kell kitölteni, külön kreatív anyagot kell benyújtani, a nevezési díj nevezésenként fizetendő. Minden pályamunkát az adott kategória követelményeihez kell igazítani a lehetséges mértékben.

Az adatok indexálása
Annak ellenére, hogy az értékelés bizalmasan zajlik, és a pályázók eldönthetik, hogy engedélyezik-e a dokumentáció publikálását, néhány pályázónak még mindig akadhatnak kétségei a bizalmas adatokkal kapcsolatban. Amikor a pályamunka számadatokat tartalmaz, a pályázók indexálhatják az adatokat, így bizonyos számadatok rejtve maradnak.

Eseménynaptár
2018. május 29. 14.30
Workshop
Central Médiacsoport irodaháza
(Bp. III. Montevideo u.9.)
2018. szeptember 11.
Zsűrizés
2018. október 2.
Zsűrizés
2018. november 9.
Gálaest
Várkert Bazár

Támogatók

Együttműködő partnerek

AWARDING IDEAS THAT WORK ®
© Effie Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Effie is a registered trademark / service mark of Effie Worldwide, Inc.
MAKSZ     IAA
X
Szöveg