Effie

Versenyszabályzat 2018

Minden eredményes marketingkommunikációs aktivitás, megoldás nevezhető, legyen az teljes kampány vagy egy kampány részét képező egyszeri marketingtevékenység. Például: Vásárlói élmény, vírusmarketing, word of mouth (szájmarketing), direct mail (direkt marketing), PR, rádió, televízió stb. – bármilyen médiummal, valamint azok bármilyen kombinációjával, bármilyen munkával lehet nevezni, amely bemutatja, hogyan teljesültek az ügyfél célkitűzései. A nevezés során bizonyítékokkal kell alátámasztani, hogy a választott stratégia bevált, a megbízónak ígért eredmény teljesült.

A 2018-as Effie hatékonysági versenyen való részvételhez teljesülnie kell a következőknek:
A kampány/aktivitás Magyarországon futott 2017. január 1. és 2018. július 31. között *.
Azok a kampányok/aktivitások is nevezhetők, amelyek közzététele ugyan már korábban megkezdődött, de a fenti időszakban még tartott, és amelyek erre a fent megjelölt időszakra vonatkozó eredményeiket adatokkal is igazolni tudják.

 • A pályamű nem tartalmazhat 2018. július 31. utáni eredményt. A kampánynak/aktivitásnak a megadott időszak alatt kellett kifejtenie a hatását, és a bemutatott, bizonyított eredményeknek is ezen az időkereten belül kell maradniuk. A kampány/aktivitás bizonyos elemei előbb is bevezetésre kerülhettek és később is folytatódhattak, de a benyújtott anyagnak a megadott időtartamra nézve kell releváns adatokra épülnie. A zsűri a megadott időtartam alatt elért eredményeket fogja értékelni. (Megjegyzés: Ez esetben hasznos a megadott időtartam előtti/utáni háttérinformációk, adatok és eredmények rövid ismertetése is a pályaműben, ez segít a zsűrinek megérteni a kitűzött célok és a megadott időtartam alatt elért eredmények jelentőségét.)
 • Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amely Magyarországon hatályos törvényt, etikai normát vagy harmadik személy jogos érdekét sérti.
 • Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amelynek a kampány-leírásában szereplő termék / szolgáltatás bármely típusú marketing kommunikációjával kapcsolatban, a kampányidőszak első napját megelőző egy éven belül, valamint a kampányidőszak kezdete és a nevezési határidő között bármilyen jogerős jogi, vagy etikai elmarasztalás volt, illetve ilyen jellegű eljárást kezdeményeztek a kampány ellen. Jelen esetben „jogerősnek” tekintendő az etikai vétség miatt történt végleges elmarasztalás is, annak ellenére, hogy az ilyen ítéletet a Reklámetikai Kódex alapján szabják ki. A termék / szolgáltatás alatt a pályázatban szereplővel teljesen azonos terméket / szolgáltatást kell érteni. A tiltás nem terjeszthető ki az előállító cégre. Az elmarasztalást, illetve az jogi/etikai eljárás beindulását a nevező cégnek kell az eljárás megindulása után közvetlenül jeleznie, ellenkező esetben az Effie bizottságnak joga van kizárni a pályázót bármikor a versenyidőszak folyamán.
 • A pályázatokat magyar nyelven kell leadni (kivéve azokon a helyeken, ahol előírás az angol megnevezés), míg a csatolható kreatív anyagok lehetnek angol nyelvűek is.
 • Egy nevezés csak egy kampányt/aktivitást tartalmazhat.
 • A nevezési díjat a szervezők által kiállított számlán kell átutalni a feltüntetett számlaszámra a feltüntetett fizetési határidő betartásával! A nevezési díj határidőre történő befizetésének hiányában a nevezés érvénytelennek minősül.
 • Az Effie fenntartja a jogot a nevezett munkák másik kategóriába sorolására, a kategóriák felosztására, átfogalmazására, illetve adott esetben akár visszautasíthatja a nevezést.
 • A nevezési díjak visszatérítésére nincs mód.
 • A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől áll módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fenn semmilyen tartozásuk a Reklám Világszövetség Magyar Tagozata és/vagy a MAKSZ-szal szemben.
 • A nevezéseket csak a nevezési díj teljes és megfelelő határidőben történő befizetése mellett fogadjuk el.
 • A pályamű érvényes nevezéséhez minden szükséges pályázati részt be kell nyújtani elektronikus úton az Online Nevezési Rendszerben. Az online nevezést követően módosítás csak külön díjazás ellenében, az Effie szervezőinek megkeresésével lehetséges.
 • 2018. augusztus 16. csütörtök 12.00-ig bármikor feltöltheti a pályamunkát. A nevezési díj a benyújtás dátumától függően változik. A nevezést akkor tekintjük teljesnek, amikor hiánytalanul beérkezett a pályamű minden komponense, valamint a megfelelő összeg.
 • A 2018. augusztus 16. csütörtök után beérkező nevezések nem kerülnek feldolgozásra, így a versenyben sem vesznek részt.
A következő esetek kizárással, valamint a nevezési díj elvesztésével járhatnak:
 • Az adatok forrásai nincsenek megjelölve. A pályázati anyagban szereplő adatoknál, állításoknál, tényeknél stb. konkrét, ellenőrizhető forrás megjelölése kötelező. A forrásokat a lehető legpontosabban kell szerepeltetni, ahogy a kutatás típusát és a lefedett időszakot is. A források között ne sorolja fel ügynökségek nevét. Erre „Ügynökségi kutatásként” kell hivatkozni minden további releváns információval együtt. A forrásokat minden egyes adat vagy állítás mellett fel kell tüntetni. Az Effie szervezői fenntartják a jogot, hogy bármely forrás pontosságát és teljességét ellenőrizzék.
 • Ügynökségek neve/logójának szerepeltetése a nevezési dokumentációban vagy a kreatív anyagokban. Semmilyen ügynökség nevét ne jelölje meg a pályázati anyagban vagy a kreatív anyagokban! Ha a kutatási vagy egyéb adatok forrása egy ügynökség, használja az „ügynökségi kutatás” kifejezést.
 • Az eredmények vagy logók kreatív anyagban történő megjelenítése kizáráshoz vezethet. A feltöltendő kreatív anyag csupán azt a célt szolgálja, hogy bemutassa a kampány/aktivitás kreatív anyagát abban a formájában, ahogy az a piacon is szerepelt.
 • A nevezési szabályzatban és a nevezési dokumentációban megadott formai követelmények be nem tartása.

Nevezés több kategóriában
Egy kampányt/aktivitást több kategóriába is lehet nevezni. Külön nevezési dokumentációt kell kitölteni, külön kreatív anyagot kell benyújtani, a nevezési díj nevezésenként fizetendő. Minden pályamunkát az adott kategória követelményeihez kell igazítani a lehetséges mértékben.

Az adatok indexálása
Annak ellenére, hogy az értékelés bizalmasan zajlik, és a pályázók eldönthetik, hogy engedélyezik-e a dokumentáció publikálását, néhány pályázónak még mindig akadhatnak kétségei a bizalmas adatokkal kapcsolatban. Amikor a pályamunka számadatokat tartalmaz, a pályázók indexálhatják az adatokat, így bizonyos számadatok rejtve maradnak.

Eseménynaptár

2018. évi Effie döntőbe jutott alkotásainak rövid összefoglalói: letöltés

Támogatók

Együttműködő partnerek

AWARDING IDEAS THAT WORK ®
© Effie Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Effie is a registered trademark / service mark of Effie Worldwide, Inc.
MAKSZ     IAA
X
Szöveg