Effie Awards
Effie Awards
 
Eseménynaptár
2017. június
Versenykiírás és további információk
Effie győztesek
Effie.org
Kategóriák       
A siker titka       
Online nevezés       

2017. június
Versenykiírás és további információkNevezés feltételei 2016

 • A nevezés feltétele az előzetes regisztráció. Nevezni csak a www.effie.hu weboldalon lehet. Az online nevezési rendszer visszaigazolást küld a jelentkezésről, amennyiben a pályázó megfelelően töltötte ki a Nevezési dokumentációt. Részletek az online nevezés menüpont alatt.
 • A nevezés a Nevezési dokumentáció /1. Hatékonysági esettanulmány (A kampány leírása), 2. Kampányösszesítő, 3. Jegyzék, 4. Pályázati adatlap/ megfelelő módon történő kitöltése és a megjelölt kreatív anyagokkal együtt határidőre történő benyújtása révén történik.
 • Nevezéseket az alábbi 14 kategóriában fogadunk el:
  • Élelmiszer kategória:
   1. étel (tejtermék, tészta, konzerv, kutyaeledel, stb.)
   2. snack (édesség, desszert, keksz, stb.)
   3. alkoholos italok
   4. egyéb
  • Szolgáltatások kategória:
   1. pénzügyi (bank, biztosító)
   2. telekommunikáció
   3. média (tv, rádió csatorna vagy műsor, online portal, stb.)
   4. turizmus, utazás
   5. kulturális szolgáltatás (fesztivál, koncert, előadás stb.)
   6. egyéb
  • Image kategória
  • Társadalmi célú kampány kategória:
   1. 1%-os kampány
   2. adománygyűjtés
   3. egyéb
  • Fogyasztási cikkek:
   1. kozmetikumok, szépségápolás
   2. autóipar, alkatrészek
   3. egyéb
  • Gyógyszer kategória:
   1. OTC gyógyszerek
   2. egyéb
  • Üzleti kommunikáció (b2b) kategória
  • Bevezetőkampány kategória:
   1. termék / szolgáltatás bevezetés
   2. termék / szolgáltatás újra bevezetése
  • Kis költségvetésű, gazdasági célú kampányok kategória
   (5 millió forint alatti)
  • „Doing good” - vállalatok, márkák által indított CSR kampány szociális, társadalmi vagy kulturális tevékenységben való részvétel, felhívás, mozgósítás céljából – elsődlegesen nem kereskedelmi szándékkal (pl. adott cég vagy márka karácsonyi adománygyűjtő akciója, adott cég vagy márka játszótér létrehozás/felújításhoz való mozgósítása, adott cég vagy márka által szervezett futóverseny nemes cél érdekében, adománygyűjtéssel összekötött speciális országos promóciók stb.) Az ide nevezett alkotások ezen és az Image kategórián kívül más kategóriában nem indulhatnak.
  • Kereskedelem kategória
  • Hosszú távú hatékonyság kategória (min. 3 év tartósan kiemelkedő eredményei egy adott terméknél, szolgáltatásnál)
  • Big marketing idea - Olyan újszerű, eddig nem alkalmazott marketing megoldások bemutatása, amelyek döntően hozzájárultak a hatékony eredmény eléréséhez.
  • Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok - Nem tartalmazhat fizetett vagy nem fizetett televízió-, rádió-, sajtóhirdetést-, óriás plakát-, citylight-, mozireklám megjelenést. (ide nevezhetők pl. PR, „word of mouth”, DM, e-dm kampányok, loyalty program, esemény stb.) Az itt pályázó alkotások nem indulhatnak egyúttal a Kis költségvetésű kampányok kategóriában is.

  Az EFFIE szervezői fenntartják annak jogát, hogy a benyújtott pályázatokat a pályázó tájékoztatása mellett az általa megjelölt kategóriától eltérő kategóriába átsorolják, valamint - szükség esetén - módjukban áll az egyes kategóriákat összevonni vagy további egységekre bontani.
 • A pályázatot mind a megbízó, mind a nevében eljáró ügynökség(ek) benyújthatja.
 • A pályázaton azok a kampányok vehetnek részt, amelyek a 2015. január 01. és 2016. május 31. közötti időszakban Magyarországon bemutatásra kerültek/valósultak meg, s amelyek korábban az EFFIE-n nevezésre nem kerültek. A kampányok értékeléséhez a fent jelzett időszak utolsó napjáig elért, értékelhető eredmények szolgálhatnak alapul. Azok a kampányok is nevezhetők, amelyek közzététele ugyan már korábban megkezdődött, de a fenti időszakban még tartott, és amelyek erre a fent megjelölt időszakra vonatkozó eredményeiket adatokkal is igazolni tudják. Egy pályamű maximum 3 különböző kategóriába nevezhető be.
 • Nevezési díj, regisztráció

  június 16. „early bird” díj: 69.000 Ft+ÁFA/db
  június 28. Kedvezményes nevezési díj: 79.000 Ft+ÁFA/db
  július 7. Normál nevezési díj: 89.000 Ft+ÁFA/db
  július 14. Végső nevezési díj: 95.000 Ft+ÁFA/db

  + 3 nap extra idő, felárral július 19. 12:00-ig,
  hosszabbítás díja 50.000 Ft+ÁFA, függetlenül a darabszámtól


  Maksz/IAA tagok kedvezményes nevezési díjai:

  június 16. „early bird” díj: 63.000 Ft+ÁFA/db
  június 28. Kedvezményes nevezési díj: 73.000 Ft+ÁFA/db
  július 7. Normál nevezési díj: 83.000 Ft+ÁFA/db
  július 14. Végső nevezési díj: 89.000 Ft+ÁFA/db


  A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. Egy regisztráció egy nevezést jelent. A regisztráció kötelezettséggel jár: ha a regisztrációt követő 10 naptári napon belül a regisztrációt nem mondja le írásban a nevező, de mégsem érkezik be a pályázat a nevezési határidő végéig, a szervezők jogosultak a nevezési díj 50%-át kiszámlázni a regisztráló cég/ügynökség felé.
 • Egy nevezés csak egy kampányt tartalmazhat.
 • A nevezési díjat a MAKSZ által kiállított számlán kell átutalni a feltüntetett számlaszámra a feltüntetett fizetési határidő betartásával! A nevezési díj határidőre történő befizetésének hiányában a nevezés érvénytelennek minősül.
 • A nevezési díjak visszatérítésére nincs mód.
 • Nem vehet részt az EFFIE-n az a pályázat, amely Magyarországon hatályos törvényt, etikai normát vagy harmadik személy jogos érdekét sérti.
 • Nem vehet részt az EFFIE-n az a pályázat, amelynek a kampány-leírásában szereplő termék / szolgáltatás bármely típusú marketing kommunikációjával kapcsolatban, a kampányidőszak első napját megelőző egy éven belül, valamint a kampányidőszak kezdete és a nevezési határidő között bármilyen jogerős jogi, vagy etikai elmarasztalás volt, illetve ilyen jellegű eljárást kezdeményeztek a kampány ellen. Jelen esetben „jogerősnek” tekintendő az etikai vétség miatt történt végleges elmarasztalás is, annak ellenére, hogy az ilyen ítéletet a Reklámetikai Kódex alapján szabják ki. A termék / szolgáltatás alatt a pályázatban szereplővel teljesen azonos terméket / szolgáltatást kell érteni. A tiltás nem terjeszthető ki az előállító cégre. Az elmarasztalást, illetve az jogi/etikai eljárás beindulását a nevező cégnek kell az eljárás megindulása után közvetlenül jeleznie, ellenkező esetben az Effie bizottságnak joga van kizárni a pályázót bármikor a versenyidőszak folyamán.
 • A pályázatokat magyar nyelven kell leadni (kivéve ott, ahol angol megnevezéseket is be kell írni), míg a csatolható kreatív anyagok lehetnek angol nyelvűek is.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 • Minden információt a rendelkezésre álló helyen kell megjeleníteni, a kampány ismertetésére csak a megadott üres helyek használhatók.
 • A pályázók az ügynökség nevét sem a Hatékonysági esettanulmányban, sem a kreatív anyagokon nem tüntethetik fel!
 • A kampányleírásban a grafikonoktól és adattáblázatoktól eltekintve semmiféle képi elem nem használható! (például logó sem).
 • A kampányleírást fekete betűkkel kell kitölteni. A feketétől eltérő színek kizárólag a grafikonok és táblázatok esetében alkalmazhatók. A pályaműben szövegkiemelésre van mód!
 • A pályázatokhoz a megadott formátumban mellékelni kell a kampány kreatív anyagait.
  Kampánybemutató film hossza maximum 2 perc lehet.
 • A beküldött összes kreatív anyag pontos címét az EFFIE Jegyzékben is fel kell tüntetni.
 • Az érvényesség feltétele, hogy a nevezés az online nevezés menüpont alatt található metodika szerint történik.
 • A szervezőknek csak azt a nevezést áll módjukban érvényesnek tekinteni, amelynek nevezési díja a megadott határidőre átutalásra került.

A fenti szempontok megsértése a pályázat kizárását vonhatja maga után. A nevezési díj a kizárt pályázatok esetében sem igényelhető vissza.