Effie Awards

Versenyszabályzat 2020

Általános információ
 1. Minden eredményes marketingkommunikációs aktivitás, megoldás nevezhető, legyen az teljes kampány vagy egy egyszeri marketingtevékenység. A nevezés során a nevezési dokumentációban bizonyítékokkal (adatokkal, számokkal, ezek forrásának megjelölésével) kell alátámasztani és bemutatni, hogy a választott stratégia bevált, az eredetileg kitűzött marketing cél(ok) teljesültek.
 2. A 2020.évi Effie hatékonysági versenyen való részvételhez teljesülnie kell a következőknek: A kampány/aktivitás Magyarországon futott 2019. január 1. és 2019. december 31. között *. Azok a kampányok/aktivitások is nevezhetők, amelyek közzététele ugyan már korábban megkezdődött, de a fenti időszakban még tartott, és amelyek erre a fent megjelölt időszakra vonatkozó eredményeiket adatokkal is igazolni tudják.
 3. A pályamű nem tartalmazhat 2019. december 31. utáni eredményt. A kampánynak/aktivitásnak a megadott időszak alatt kellett kifejtenie a hatását, és a bemutatott, bizonyított eredményeknek is ezen az időkereten belül kell maradniuk. A kampány/aktivitás bizonyos elemei előbb is bevezetésre kerülhettek és később is folytatódhattak, de a benyújtott anyagnak a megadott időtartamra nézve kell releváns adatokra épülnie. A zsűri a megadott időtartam alatt elért eredményeket fogja értékelni. (Megjegyzés: Ez esetben hasznos a megadott időtartam előtti/utáni háttérinformációk, adatok és eredmények rövid ismertetése is a pályaműben, ez segít a zsűrinek megérteni a kitűzött célok és a megadott időtartam alatt elért eredmények jelentőségét.)
 4. Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amely Magyarországon hatályos törvényt, etikai normát vagy harmadik személy jogos érdekét sérti.
 5. Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amelynek az adott aktivitás leírásában szereplő termék / szolgáltatás bármely típusú marketing kommunikációjával kapcsolatban, a kampányidőszak első napját megelőző egy éven belül, valamint a kampányidőszak kezdete és a nevezési határidő között bármilyen jogerős jogi, vagy etikai elmarasztalás történt, illetve ilyen jellegű eljárást kezdeményeztek az adott aktivitás ellen. (Jelen esetben „jogerősnek” tekintendő az etikai vétség miatt történt végleges elmarasztalás is, annak ellenére, hogy az ilyen ítéletet a Reklámetikai Kódex alapján szabják ki. A termék / szolgáltatás alatt a pályázatban szereplővel teljesen azonos terméket / szolgáltatást kell érteni. A tiltás nem terjeszthető ki az előállító cégre. Az elmarasztalást, illetve az jogi/etikai eljárás beindulását a nevező cégnek kell az eljárás megindulása után közvetlenül jeleznie, ellenkező esetben az Effie bizottságnak joga van kizárni a pályázót bármikor a versenyidőszak folyamán.)
 6. A pályázatokat magyar nyelven kell leadni (kivéve azokon a helyeken, ahol előírás az angol megnevezés).
 7. Egy nevezés csak egy kampányt/aktivitást tartalmazhat.
 8. A pályamű érvényes nevezéséhez az előírt teljes nevezési dokumentációt kell benyújtani elektronikus úton az Effie online nevezési rendszerében. Az online nevezést követően módosítás csak külön díjazás ellenében, az Effie szervezőinek megkeresésével lehetséges.
 9. Az Effie fenntartja a jogot a pályamű másik kategóriába sorolására, a kategóriák felosztására, átfogalmazására, illetve adott esetben akár visszautasíthatja a nevezést.
 10. A nevezési díjat a szervezők által kiállított számla alapján kell átutalni a feltüntetett számlaszámra a feltüntetett fizetési határidő betartásával! A nevezési díj határidőre történő befizetésének hiányában a nevezés érvénytelennek minősül!
 11. A nevezési díjak visszatérítésére nincs mód.
 12. A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől áll módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fenn semmilyen tartozásuk a Reklám Világszövetség Magyar Tagozata és/vagy a MAKSZ-szal szemben.
 13. Az összes indítani kívánt nevezéshez (egy adott pályamű több kategóriába való nevezése esetén kategóriánként) kódszámot kell igényelni az Effie weboldal Online nevezés 2020 felületen. Az igényelt kódszámok közül az esetlegesen véglegesítésre és beadásra mégsem kerülőket 2020. október 9. 12:00-ig térítésmentesen lehet visszavonni, kizárólag írásban, az iaahun@iaabudapest.hu emailcímre küldött emailben. Október 9-et követően szervezők az online rendszerben szereplő nevezési kódok alapján a nevezési szándékot véglegesnek tekintik, a nevezési díjat kiszámlázzák.
 14. Az elkészült pályamű 2020. október 30. 12.00-ig bármikor feltölthető. A nevezést akkor tekintjük teljesnek, amikor hiánytalanul beérkezett a pályamű minden komponense, valamint a szervezők által kibocsájtott számlán szereplő nevezési díj összege. A 2020. október 30. 12:00 után beérkező nevezések nem kerülnek feldolgozásra, így a versenyben sem vesznek részt.
 15. A következő esetek kizárással, ezzel együtt a nevezési díj elvesztésével járhatnak:
  • Az adatok forrásai nincsenek megjelölve. A pályázati anyagban szereplő adatoknál, állításoknál, tényeknél stb. konkrét, ellenőrizhető forrás megjelölése kötelező. A forrásokat a lehető legpontosabban kell szerepeltetni, ahogy a kutatás típusát és a lefedett időszakot is. A források között ne említse ügynökség nevét. Erre „ügynökségi kutatásként” kell hivatkozni minden további releváns információval együtt. A forrásokat minden egyes adat vagy állítás mellett fel kell tüntetni. Az Effie szervezői fenntartják a jogot, hogy bármely forrás pontosságát és teljességét ellenőrizzék.
  • Ügynökségek neve/logójának szerepeltetése a nevezési dokumentációban vagy a kreatív anyagokban. Semmilyen ügynökség nevét ne jelölje meg a pályázati anyagban vagy a kreatív anyagokban! Ha a kutatási vagy egyéb adatok forrása egy ügynökség, használja az „ügynökségi kutatás” kifejezést.
  • Eredmények, logók szerepeltetése a kreatív anyagban. A feltöltendő kreatív anyag csupán azt a célt szolgálja, hogy bemutassa a kampány/aktivitás kreatív megvalósítását abban a formájában, ahogy az a piacon is szerepelt, ahogy a fogyasztók találkoztak az üzenetekkel.
  • A Versenyszabályzatban és a nevezési dokumentációban megadott formai és egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása, be nem tartása.
 16. Nevezés több kategóriában
  Egy kampányt/aktivitást több kategóriába is (de max.3 kategóriába) lehet nevezni. Külön nevezési dokumentációt kell kitölteni, külön kreatív anyagot kell benyújtani, a nevezési díj nevezésenként fizetendő. Minden pályamunkát az adott kategória követelményeihez kell igazítani a lehetséges mértékben. A több kategóriában történő nevezés több esélyt jelent a döntőbe jutásra!
 17. Az adatok indexálása
  Az értékelés bizalmasan zajlik, a zsűritagok titoktartási nyilatkozatot írnak alá, a szervezők felügyelik a titoktartási szabályok betartását a zsűrizés során. Amennyiben ennek ellenére a pályázó nem szeretné bizalmasnak tekintett adatait szerepeltetni a nevezési dokumentációban, úgy lehetősége van adatai indexálására, így az adott konkrét számadatok rejtve maradnak. A zsűritagok természetesen az indexált adatok alapján is el tudják végezni a megfelelő értékelést.
 18. A pályázóknak lehetőségük van a nevezési dokumentáció vonatkozó részeinél megjelölni, hogy engedik-e a publikációt edukációs, ill. PR célból.
 19. A pályamunka nevezésével automatikusan felruházza az Effie Magyarországot és az Effie Worldwide nonprofit oktatási szervezetet, hogy oktatási és promóciós céllal másolatokat készítsen a kreatív anyagokról, sokszorosítsa és bemutassa azokat. Az Effie Worldwide a pályaműveket a hatékony marketingkommunikációs megvalósítások oktatásának és az azokat megalkotó (ügyfél- és ügynökségi) csapatok népszerűsítésének céljából használhatja fel.
Effie - gratulálunk a győzteseknek
Eseménynaptár

Évkönyv 2020 a döntősök esettanulmányaival: letöltés
Ipsos – Effie Awards Analysis
Kivonat:
(A teljes kutatási eredmény is hozzáférhető, jelezd felénk igényedet!)

Feliratkozás

Hírek, aktuális információk a 2020-as versenyről első kézből, elsők között.

Digital hungary
onbrands

Támogatók

TV2 Csoport

Együttműködő partnerek


AWARDING IDEAS THAT WORK ®
© Effie Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Effie is a registered trademark / service mark of Effie Worldwide, Inc.
MAKSZ     IAA
X
Szöveg